1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Sarmet (MCC) – este denumirea comercială a S.C. Sarmet S.R.L, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Timișoara, Strada Ulpia Traiana nr. 2, județul Timiș, având număr de ordine în Registrul Comerțului J35/284/2000 , cod unic de înregistrare fiscală RO12885879.
Vânzător – Sarmet (MCC).
Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.
Client – persoană fizică/ persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Sarmet (MCC) (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Sarmet (MCC) și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.
Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată sau neînregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului/ finalizare Comandă, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.
Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.
Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).
Site – domeniul www.mineazacucap.ro și subdomeniile acestuia.
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.
Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.
Preț - înseamnă prețul plătit de către Client pentru Produs, excluzând transportul și orice suprataxă. Prețul este menționat în descrierea produsului și în Confirmarea comenzii.
Confirmarea comenzii - reprezintă confirmarea comenzii trimise clientului de către Sarmet (MCC).
E-mail de expediere - reprezintă e-mailul trimis clientului pentru a confirma acceptarea comenzii și expedierea bunurilor.
Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.
Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
Conținut
• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui articol sau a unui alt comentariu.
Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.
Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit articol. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.
Document – prezentele Termene și Conditii.
Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Sarmet (MCC), Cumpărătorului, indiferent de modalitatea de livrare.
Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.
2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.
2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

 

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Client/Cumparator. Pentru motive justificate Sarmet (MCC) își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Sarmet (MCC). În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al SARMET (MCC), pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.
3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
3.3. SARMET (MCC) poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.
3.5. În condițiile prevăzute de lege, pretul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exacta adaugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții Sarmet (MCC).
3.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Sarmet (MCC), acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
5.2. Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Sarmet (MCC), includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea insemnelor care semnifică dreptul de autor al Sarmet (MCC) asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Sarmet (MCC).
5.3. Orice Conținut la care Utilizatorul/Clientul/ Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Sarmet (MCC) și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Sarmet (MCC) cu referire la acel Conținut.
5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.
5.5. În cazul în care Sarmet (MCC) conferă Clientului/ Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/ Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Sarmet (MCC) pentru respectivul Client/ Cumpărător sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Sarmet (MCC) și/sau al angajatului/prepusului Sarmet (MCC) care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțeste, în cazul în care acesta există.

 

6. COMANDA

6.1. Înregistrarea comenzii nu reprezintă şi confirmarea acesteia. După preluarea comenzii, aceasta va fi procesată de către operatorii noştri în vederea confirmării şi stabilirii detaliilor de livrare. Termenul de livrare este de 1-3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii
6.1.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.
6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părti față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției în cazul plății online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Sarmet (MCC), în cazul plății online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.
Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,
6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur.
6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmează:
6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor.
6.9. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maximum 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt, sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

 

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
7.1.1. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
7.1.2. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
7.1.3. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora rapid;
7.1.4. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;
7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
7.1.6. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
7.1.7. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

 

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Utilizator/Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
8.2. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Sarmet (MCC) nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
8.3. Prin înscrierea în baza de date a Sarmet (MCC), Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Sarmet (MCC): furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care Sarmet (MCC) poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.

 

9. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele Sarmet (MCC) sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Sarmet (MCC). Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
9.2. În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.
Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:
9.2.1. prin contactarea Sarmet (MCC) în acest sens.
9.2.2. prin modificarea setărilor din Contul de client la secțiunea “Abonările mele”.
9.2.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.
9.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

10. FACTURARE – PLATA

10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.mineazacucap.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
10.2 În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse/promoţii au fost afişate greşit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greşit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul telefonic/e-mail în cel mai scurt timp, despre eroarea aparută, dacă produsul nu s-a livrat încă.
10.3. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
10.4. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Sarmet (MCC), precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.
10.5. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
10.6. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Sarmet (MCC), putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
10.7. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Sarmet (MCC) în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.
10.8. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să contina cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

 

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător, conform opțiunii Clientului.
11.2. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

 

12. GARANȚII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către Sarmet (MCC), beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Garanția produselor vândute de Sarmet

Pentru toate produsele vândute și livrate de către Sarmet beneficiezi de certificate de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

Produse cu certificat de garanție emis de Sarmet
Pentru ați facilita accesul la service în cazul unei eventuale defectari ale produsului în perioada de garanție, te rugăm să păstrezi ambalajul original al produsului și tot conținutul cutiei, astfel încât să nu îți pierzi garanția.

Pentru o parte dintre produsele vândute de Sarmet vei primi certificat de garanție emis de Sarmet în format electronic. Certificatul îl vei primi pe email, dar il poți descărca și din contul tău de client, secțiunea Garanții.

În acest caz, dacă produsul se defectează în perioada de garanție îți asigurăm reparația astfel: completezi formularul de reparație produs, trimitem curierul la tine să ridice produsul, gratuit, și după ce îl reparăm ți-l înapoiem tot prin curier, gratuit. În cazul în care produsul nu poate fi reparat, acesta va fi inlocuit.

Produse cu certificat de garanție emis de producător
Pentru o parte dintre produsele vândute de Sarmet vei primi certificat de garanție emis de producător sau distribuitor în format tipărit. Îl găsești în cutia produsului sau lipit pe exteriorul cutiei. Păstrează certificatul ca să poti beneficia de garantțe, dacă va fi nevoie.

În acest caz, dacă produsul se defectează în perioada de garanție îți asigurăm reparația astfel: completezi formularul de reparație produs, trimitem curierul la tine să ridice produsul, gratuit, și după ce îl reparăm ți-l înapoiem tot prin curier, gratuit. În cazul în care produsul nu poate fi reparat, acesta va fi inlocuit.

Condițiile de acordare a garanțiilor pot varia în funcție de producător și sunt stabilite în politicile comerciale ale fiecărui producător.

Produse resigilate
Toate produsele resigilate sunt însoțite de certificate de garanție emise de Sarmet în format electronic. Certificatul îl vei primi pe email, dar îl poți descărca și din contul tău de client, secțiunea Garanții. Perioada de garanție este specificată în certificatul de garanție al fiecărui produs.

 

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

 

14. RĂSPUNDERE

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.
14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
14.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.
14.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către Sarmet (MCC), aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii.

 

15. ÎNSCRIEREA DE COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

15.1. Înscrierea de Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpăratori, în secțiunea “Blog”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu. Nu vor fi publicate comentariile cu caracter injurios.
15.2. În momentul înregistrării unui anumit Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.
15.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:
– să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
– să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);
– să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
– să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comerciala, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
– să foloseasca această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
– să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
– să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoara aceeasi activitate comercială ca și Vânzătorul;
– să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau sa înscrie Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;
– să nu utilizeze Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.
15.6. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunea “Blog”.

 

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Sarmet (MCC) are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
16.2. Scopul colectarii datelor este:
– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau Serviciile achiziționate,
– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)
16.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a Sarmet (MCC), și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate (facturile se pastreaza timp de 5 ani in scopuri contabile, iar adresele de mail timp de un an), utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 16.2.
16.4. Datele cu caracter personal(adresa de livrare si numele beneficiarului) sunt transmise catre Urgent Cargus in vederea livrarii comenzilor.
16.5. In relatia cu magazinul nostru online, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile la urmatoarele drepturi: dreptul de access, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter personal sa inceteze a mai fi prelucrate de Sarmet (MCC), sau daca veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea site-ului nostru, ne puteti solicita in mod express acestea la adresa de mail support@sarmet.com
16.6. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

17. FORȚĂ MAJORĂ

17.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.
17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

18. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Sarmet (MCC) și Clienții / Cumpărătorii se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Timișoara.

 

19. INFORMAȚII PRIVIND DEEE

19.1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănatății umane în cazul în care nu sunt colectate separat.
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:
19.1.1. cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE;
19.1.2. colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin serviciul public de colectare a DEE și prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE;
19.2. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barate cu o cruce.
19.3. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.

Abonează-te la newsletter